!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF SPARRISEN UPPSALA

Husen

 

Byggnaderna

I vår bostadsrättsförening ingår fyra hus som byggdes 1971 då föreningen bildades. Två av husen vid Sparrisgatan 5A-5B och 7A-7B innehåller en blandning av bostäder och lokaler. De andra två husen ligger vid torget och innehåller ICA Årstahallen respektive förskolan Kids2Home.

Härtill äger föreningen garagebyggnader, sophus och öppna parkeringsplatser med motorvärmare.

År 2003 gjordes en tillbyggnad med 14 bostadslägenheter på taken till husen vid Sparrisgatan 5 A-B och 7 A-B. Samtidigt breddades alla balkonger och glasades in.

 

Uppdaterad 2013-02-22 av Anders Mattsson