!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF SPARRISEN UPPSALA

Lägenheterna

Ansvarsfördelning mellan förening och medlem

I en bostadsrättsförening innehar man rätten att bo i en lägenhet, samtidigt som man är medlem i en föreningen som äger husen man bor i. Det här innebär att det är bostadsrättsföreningen som har ansvar för själva husen till exempel yttertak, ytterväggar, ytterdörrar, fönster, hissar och andra gemensamma anordningar. Det som är innanför lägenhetsdörrarna är det den boende, det vill säga bostadsrätthavaren, som är ansvarig för. Med några undantag. Elementen(radiatorerna), avloppsrören och fönstren är föreningen ansvarig för. Däremot ansvar medlemen för till exempel innerväggar, golv, köksinredning, vattenarmaturer, toalettstol, dusch och badkar. 

Hur ansvarsfördelningen ser ut i detalj framgår av broshyren Vem ansvara för underhållet i vår bostadsrätter i brf Sparrisen?

Läs mer under fliken Renovering av lägenheten i den gröna vänstermarginalen.

Fond för lägenhetsreparationer

För vissa lägenheter finns fortfarande pengar i den särskilda lägenhetsfond som är knuten till lägenheten (det avsätts inte längre några pengar till fonden) som kan användas för renovering av lägenheten. Kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Mediator telefon 018-13 14 50 för att få besked om det finns pengar i reparationsfonden. 

Uppdaterad 2018-01-10 av Anders Mattsson