!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF SPARRISEN UPPSALA

Sophanteringen

Sophuset vid Sparrisgatan

Så här är det tänkt att sophanteringen inom vår förening ska fungera:

Soprummet
I föreningens soprum kan följande slag av sopor slängas i de olika behållarna:
• Brännbara sopor
• Tidningar och annat returpapper
• Komposterbart avfall
• Kartong (som ska vikas ihop), wellpapp och liknande

Allt annat avfall ska lämnas till kommunens avfallsstationer eller avfallscentraler. Var dessa finns framgår av Uppsala Vattens hemsida. 

 

Uppdaterad 2017-10-21 av Anders Mattsson