!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF SPARRISEN UPPSALA

Uthyrning av lägenheten

Föreningens regler

Uthyrning i andra hand är tillåten endast om styrelsen ger tillstånd till det. Sådant tillstånd ges enbart under en begränsad tidsperiod och då anledningen är till exempel studier eller arbete på annan ort. Styrelsen kan också medge att lägenheten hyrs ut i andra hand då en medlem vill provbo med någon. Tillstånd ges i sådant fall i högst sex månader. Den som får tillstånd till andrahandsuthyrning debiteras också en avgift som är baserad på tio procent av det så kallade prisbasbeloppet som för 2017 uppgår till 44,800 kr.

Tips i samband med andrahandsuthyrning

En allmän rekommendation till den som ska hyra ut ut i andra hand är att upprätta ett skriftligt hyreskontrakt där bostadsrättshavaren och hyresgästen noggrant kommer överens vad som ska gälla för uthyrningen. Det är också viktigt att upprätta en lista över de möbler och andra inventarier som finns i lägenheten för att förebygga eventuella tvister.

Hyresnämndens hemsida finns mer information om andrahandsuthyrning.