!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF SPARRISEN UPPSALA

Lägenhetsnummer

Föreningens lägenhetsnummer

Alla lägenheter och lokaler är numrerade. Ditt tresiffriga lägenhetsnummer hittar du bland annat på tavlan i trappuppgången och på tidningsklämman utanför din lägenhetsdörr. Lägenhetsnumret framgår också av nedanstående fil.

Nationellt lägenhetsregister

Enligt lag ska alla bostadslägenheter i hela Sverige ha ett fyrsiffrigt nummer. Anledningen är bland annat att myndigheterna vill skaffa sig ett bättre underlag för planering och byggande. Kommunen har därför tilldelat  lägenheterna  i vår förening ett sådant nummer. I filen här nere finns en lägenhetsförteckning där man kan se både föreningens lägenhetsregister och det nationella registret. Uppgifterna finns också i trappuppgången.

När du är i kontakt med föreningen eller kanske ska uppge ett lägenhetsnummer hos banken, ska du också i fortsättningen uppge vårt eget tresiffriga nummer. Men det kan hända att till exempel en myndighet frågar efter det fyrsiffriga nationella och då återfinns detta i förteckningen nedan. 

 

Dokument

Lägenhetsnummer Sparrisgatan 7B word.pdf 2012-10-16
Lägenhetsnummer Sparrisgatan 7A word.pdf 2012-10-16
Lägenhetsnummer Sparrisgatan 5B word.pdf 2012-10-16
Lägenhetsnummer Sparrisgatan 5A word.pdf 2012-10-16

Uppdaterad 2018-01-10 av Anders Mattsson