!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF SPARRISEN UPPSALA

Bergvärme

Brf Sparrisen har ett för Uppsala ovanligt uppvärmingssystem. Merparten av värmen och varmvattnet till våra bostäder och lokaler kommer nämligen från underjorden. År 2003, då föreningen byggde 14 nya lägenheter och byggde ut och glasade in balkongerna, byggdes också föreningen en bergvärmeanläggning. Den kostade närmare 4 miljoner kronor och innebar att 22 stycken vardera 180 meter långa hål borrades på gården vid huset på Sparrisgatan 7 och närmare en mil så kallad kollektorslang stoppades ned i dessa hål. Genom den här investeringen har föreningen kraftigt kunnat minska sina inköp av dyr fjärrvärme från Vattenfall AB. Hela bergvärmeanlägningen kan datorövervakas.

Under sommaren 2017 byttes de sex befintliga bergvärmepumparna till fyra nya pumpar som är effektivare än de tidigare sex. Investeringen med följdinvesteringar har uppgått till över 2 miljoner kronor.

Uppdaterad 2017-12-05 av Anders Mattsson