!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF SPARRISEN UPPSALA

Hemsidan

Hemsidan är numera den viktigaste informationskanalen för Brf Sparrisen och sannolikt, vid sidan av fysiska möten och träffar av olika slag, på sikt den enda. Vi kommer i fortsättningen att bli mer sparsamma med pappersinformation i medlemmarnas brevlådor.

Desto viktigare är det då att medlemmar och andra intresserade ska hitta vad de söker på hemsidan. Ambitionen med den är att styrelsen enkelt ska nå ut med sin information till medlemmar och omvärlden. Men lika viktigt är att medlemmar enkelt kan kommunicera med styrelsen och med varandra.

Därför finns under fliken Kontakta oss i den gröna vänsterspalten vår e-postadress kontakt@brfsparrisen.se. Här hittas också fliken Felanmälan som utgör det enklaste sättet för att göra en sådan. Också Anslagstavlan och Pryltorget i den gröna vänsterspalten innebär möjligheter för medlemmarna att komma till tals.

Vår ambition är att att ständigt förbättra och utveckla hemsidan och i det arbetet är vi i hög grad beroende av medlemmarnas förslag och synpunkter. Du är hjärtligt välkommen att komma med sådana.

Styrelsen