!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF SPARRISEN UPPSALA

Renovering av lägenheten

Regler för lägenhetsrenovering

Alla medlemmar har rätt att på egen bekostnad renovera sin lägenhet under förutsättning att det sker på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär att arbetet ska utföras på det sätt, som en skicklig yrkesman skulle ha gjort.  I regel gäller det här så kallade ytskiktarbeten på golv, tak och icke bärande väggar. Bärande väggar får givetvis inte förändras.

Badrum och kök

Då det gäller badrum och kök är de särskilt viktigt att renoveringen görs fackmannamässigt, så att risken för vattenskador kan minimeras. Vattenskador är ju dyrbara och tar långt tid att komma till rätta med. De drabbar ju inte heller bara den egna lägenheten utan kan också innebära skador på grannlägenheter.

Genom att anlita hantverkare som kan garantera att renoveringen av våtrum och kök uppfyller högt ställda krav, går det att förebygga vattenskador. GVK (Golvbranschens Våtrumskontroll) har branschregler för tätskikt i våtrum, som på bästa sätt kan förebygga skador.

Styrelsen har mot den bakgrunden beslutat att den medlem, som ska renovera badrum och eller kök innan renoveringen påbörjas ska för styrelsen kunna visa ett intyg på att den firma, som ska utföra renoveringen är ansluten till GVK:s våtrumskontroll.

Mer information finns på GVK:s hemsida.

Alternativet till att anlita ett GVK - anslutet företag är att medlemmen på annat sätt i förväg kan visa att renoveringen kommer att ske på ett betryggande sätt

Elinstallationer

Om du behöver göra elarbeten i din lägenhet är det ett krav att du ska anlita en behörig elektriker, som kan garantera att arbetet utförs enligt de säkerhetskrav som myndigheterna ställer.

Ventilation

Det är givetvis inte tillåtet att i samband med en renovering bygga för luftdonen i kök och badrum.

Information till grannarna om renoveringen

Innan renoveringen startar är det självklart att informera grannarna om vad som är på gång. Det kan ske antingen muntligt eller skriftligt eller helst på bägge sätten. Det viktiga är att berörda grannar blir förvarnade om att det kan bli stökigt. Det är också viktigt att inte göra bullriga arbeten tidiga morgnar och sena kvällar.

Uppdaterad 2014-01-12 av Anders Mattsson