!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF SPARRISEN UPPSALA

Fastighetsmäklare

Det är vår förhoppning att mäklare, som har i uppdrag att förmedla lägenheter eller lokaler i föreningen hittar erforderlig information på hemsidan. Om inte går det bra att kontakta någon i styrelsen.

Avgiften (betalas månadsvis i förskott)

I avgiften för lägenheten ingår värme och varm- och kallvatten.

Avgiftsändringar

Inga avgiftsändringar är beslutade.

Pantsättning

Då det gäller ärenden om pantsättning handläggs dessa av föreningens ekonomiska förvaltare, Mediator, med postadress Box 3080, 705 03 Uppsala. Uppgifter om pantsättning ska skickas direkt dit och inte till Brf Sparrisens postadress.

Badrums- och köksrenoveringar

Vi vill fästa särskild uppmärksamhet på de krav beträffande renovering av badrum och kök, som föreningen ställer på medlemmarna. Dessa framgår av texten under flikarna Lägenheterna/Renovering av lägenheten.

Garage- och p-platser

Föreningen hyr ut 36 kallgarage (277 kr/månad) med motorvärmare och ett 20-tal öppna p-platser (90 kr/månad) med motorvärmare till medlemmar. Man kan antingen hyra garage eller p-plats. Det är kö till bägge dessa kategorier av biluppställningsplatser och kötidens längd uppgår till några månader upp till ett år beroende på hur stor omflyttningen är. 

Stamrenovering

Någon stamrenovering har inte gjorts, men ligger inte så många år framåt i tiden.

Fiber

Alla lägenheter och lokaler har tillgång till ett fibernät som i sin tur ger tillgång ett snabbt bredband. Föreningens samarbetspartner då det gäller bredband är IPOnly.

 

 

 

Uppdaterad 2018-03-26 av Anders Mattsson